(CNSH) - Thông tin tuyển dụng của Công ty tư vấn phát triển xã hội Việt Nam
(Cập nhật ngày: 10/5/2017)
Công ty tư vấn phát triển xã hội Việt Nam (SOCIALCONSULT), là một công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn môi trường và xã hội. Hiện tại Công ty đang cần tuyển dụng 04 cán bộ môi trường thực hiện các công việc khảo sát thực trạng môi trường và đánh giá tác động môi trường cho dự án tại một số tỉnh phía Bắc. Cụ thể như sau:

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website