DOAN THỂ - ĐOÀN THỂ

Đảng bộ

Đảng ủy Trường Đại học Phương Đông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
(13/1/2017)
Đảng ủy Trường Đại học Phương Đông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Công đoàn

Công đoàn Trường Đại học Phương Đông - Ủng hộ miền Trung 150 triệu đồng
(7/11/2016)
Từ ngày 14/10 đến ngày 24/10, Công đoàn Trường Đại học Phương Đông đã phát động 1 tuần lễ quyên góp ủng hộ đồng bào ở các tỉnh, thành phố miền Trung bị thiên tai tàn phá nghiêm trọng.

Đoàn thanh niên - Hội sinh viên

[ Đoàn TN] ĐH Phương Đông đạt Giải Ba - nội dung Dance battle của VUG Hà Nội  2015
(20/4/2015)
ĐH Phương Đông đạt Giải Ba - nội dung Dance battle của VUG Hà Nội 2015

Thông báo quan trọng
Chuẩn đầu ra

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt