Đảng ủy Trường Đại học Phương Đông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
(Cập nhật ngày: 13/1/2017)
   14h30, Ngày 13/ 01/ 2017 tại Trường Đại học Phương Đông. Đảng ủy Trường Đại học Phương Đông tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tư­ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, Giảng viên, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

  
  Tại hội nghị, Cán bộ - Đảng viên đã được nghe đồng chí PGS.TS Lương Gia Ban - Báo cáo viên của Trung ương, Báo cáo viên của Thành Ủy Hà Nội truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ t­ư  Ban Chấp hành Trung ­ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của t­ư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh  là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng Đảng, chỉnh đốn Đảng.

 
 Có gần 112 Đảng viên của 11 Chi bộ trong Đảng bộ tham gia học tập. Ngay từ đầu tuần Đảng ủy đã gửi thông báo và chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất cũng như tài liệu phục vụ cho học tập đến từng Chi bộ, góp phần tốt hơn vào việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến từng Đảng viên trong toàn Đảng bộ nhà trường.  


Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt