Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 766/QLCL-KĐCLGD, hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết xem tại đường link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/1JaZSCq9JoYMCAW2rjwwV-414XH9C4tGx/view?usp=sharing


Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website