Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)

Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học

Chi tiết xem tại đường link dưới đây:


https://drive.google.com/file/d/1zKMNYeGPeuX67PHqUrpBLchJELuf4mkG/view?usp=sharing

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website