Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
(Cập nhật ngày: 31/5/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 768/QLCL-KĐCLGD, hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học....

Nội dung chi tiết xem dưới đây:

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website