Thông tư Quy định Về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
(Cập nhật ngày: 22/5/2017)
Ngày 19 tháng 05 năm 2017, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm đinh chất lượng cơ sở giáo dục đại học

 Nội dung chi tiết xem tại đây
Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website