Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
(Cập nhật ngày: 22/5/2017)
Ngày 19 tháng 05 năm 2017, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Nội dung chi tiết xem link dưới đây:

https://drive.google.com/file/d/16bQhsevIORie4bSGGk-7z3ttz4ldDOOG/view?usp=sharing


Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website