Báo cáo công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ I năm học 2013-2014
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

Thực hiện Thông báo số 43/TB-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 12 tháng 02 năm 2014, Phòng Đảm bảo chất lượng phối hợp với các Khoa/Trung tâm triển khai Lấy ý kiến sinh viên về chất lượng giảng dạy của giảng viên Học kỳ I năm học 2013-2014 và đã gửi báo cáo kết quả khảo sát về các đơn vị liên quan. Cụ thể:

            - Tổng số Khoa/Trung tâm lấy ý kiến: 7

            - Tổng số giảng viên được đánh giá: 194 giảng viên

            - Tổng số học phần được đánh giá: 172 học phần

            - Tổng số sinh viên tham gia đánh giá: 3.515 sinh viên

            - Tổng số phiếu đã nhập: 18.136 phiếu

            - Tổng số phiếu loại: 165 phiếu

            Kết quả khảo sát cho thấy tỷ lệ giảng viên xếp loại B,C giảm so với các kỳ đánh giá trước đó. Trong báo cáo, phòng ĐBCL đề xuất một số kiến nghị về những vấn đề tồn tại liên quan tới hoạt động giảng dạy và đào tạo của Nhà trường và đề nghị các đơn vị khắc phục giải quyết các tồn tại đã nêu.

Tin mới hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website