Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2013-2014
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2013-2014 và thực hiện công văn số 7324/BGDĐT-NGCBQLGD, Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên Học kỳ 1 năm học 2013-2014.

Nội dung chi tiết xem 
tại đây
Tin mới hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website