Kế hoạch lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2010-2011
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

Công tác lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giáo viên là một hoạt động thường xuyên được thực hiện ở Trường ĐHDL Phương Đông. Kể từ năm 2009, công tác này được triển khai một cách đồng bộ ở tất cả các Khoa / Trung tâm trong toàn trường theo công văn số 1276/2007-BGD&ĐT-NG ngày 20/2/2008 của Bộ GD&ĐT và Quyết định số 888/QĐ-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 15/11/2010 của Hiệu trưởng.  Đến nay, công tác này ngày càng phát huy vai trò tích cực và được xem là một trong những biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy của giảng viên.

Học kỳ I (năm học 2010-2011), Nhà trường đã tiến hành đánh giá 210 học phần (chiếm 70% số học phần giảng dạy trong học kỳ) với 222 giảng viên được đánh giá. Kết quả 100% giảng viên được đánh giá đạt yêu cầu. Tuy nhiên, số giảng viên cơ hữu đạt loại C còn chiếm số lượng lớn.

Tiếp tục triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II (năm học 2010-2011), Hiệu trưởng ban hành thông báo số 429/TB-ĐHPĐ-ĐBCL, ngày 10/8/2011. Phòng ĐBCL đang phối hợp với tổ công tác lấy ý kiến phản hồi của các khoa/ trung tâm triển khai thực hiện. Dự kiến đến 31/12/1011 sẽ hoàn thành. Kế hoạch cụ thể xem tại đây.

Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website