Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2011-2012
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)
Ngày 12 tháng 3 năm 2012, Hiệu trưởng ký ban hành Thông báo số 147/TB-ĐHPĐ-ĐBCL về Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 1 năm học 2011-2012. 
Xem chi tiết tại đây
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website