Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
(Cập nhật ngày: 10/1/2017)
Ngày 08/4/2016 Hiệu trưởng ký ban hành thông báo số 215/TB-ĐHPĐ về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Nội dung chi tiết xem tại đây 
Tin mới hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website