Thông báo Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016
(Cập nhật ngày: 10/1/2017)
Ngày 08/4/2016 Hiệu trưởng ký ban hành thông báo số 215/TB-ĐHPĐ về việc lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015 - 2016

Nội dung chi tiết xem tại đây 
Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website