Thông báo Khảo sát trực tuyến hoạt động giảng dạy của giảng viên
(Cập nhật ngày: 27/4/2016)
Ngày 05 tháng 4 năm 2016, Hiệu trưởng ký ban hành Thông báo số 199/TB-ĐHPĐ về việc Khảo sát trực tuyến hoạt động giảng dạy của giảng viên
Theo nội dung Thông báo, từ học kỳ 2 năm học 2015-2016, Nhà trường thay đổi hình thức lấy ý kiến sinh viên từ phát phiếu khảo sát sang khảo sát trực tuyến

Nội dung chi tiết, xin tải tại đây
Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website