Thông báo Tổ chức Khảo sát Ý thức học đường và Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)
Căn cứ Kế hoạch công tác năm học 2013-2014, Hiệu trưởng giao Phòng Đảm bảo chất lượng chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện khảo sát Ý thức học đường của sinh viên và Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ đào tạo của Nhà trường.

 Chi tiết Thông báo xem tại đây
Tin mới hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Tin cũ hơn

Trang đầu 12 Trang cuối

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website