Thông báo kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012
(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 15 tháng 11 năm 2010 Ban hành kèm theo Quy định về việc Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012 như sau:

Thời gian: Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 9 năm 2012

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Đăng ký Kế hoạch gửi phòng ĐBCL

Các Khoa/TT

Trước ngày 17/8/2012

2

Tập huấn cho cán bộ tham gia Lấy ý kiến

Phòng ĐBCL

Ngày 20/8/2012

3

Thực hiện Lấy ý kiến sinh viên

Các Khoa/TT

Đến ngày 31/8/2012

4

Nộp phiếu Lấy ý kiến về phòng ĐBCL

Các Khoa/TT

Trước ngày 7/9/2012

5

Nhập dữ liệu

Phòng ĐBCL

Đến ngày 14/9/2012

6

Xử lý kết quả

- Phòng ĐBCL

- Trung tâm TH-TV

Đến ngày 21/9/2012

7

Thông báo kết quả xử lý

Phòng ĐBCL

Đến ngày 28/9/2012

 

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website