Công văn về việc điều hành công tác thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
(Cập nhật ngày: 25/3/2016)
Thực hiện thông báo số 666/TB-ĐHPĐ-TH, ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Phó Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ giữa phòng Đào tạo và phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo tới các đơn vị đào tạo trong toàn trường về công tác tổ chức thi và điều hành thi học kỳ 1 năm học 2015-2016.
Chi tiết xem tại đây.
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website