Công văn về việc thay đổi hình thức thi kết thúc học phần
(Cập nhật ngày: 25/3/2016)

Để đảm bảo chất lượng công tác thi kết thúc học phần, từ học kỳ 2 năm học 2015-2016 các khoa/ trung tâm muốn thay đổi hình thức thi kết thúc học phần các môn học cần thực hiện theo công văn số 44/ĐHPĐ-KT&ĐBCL ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.

Chi tiết xem tại đây.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website