Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ thức kỳ thi kết thúc học phần bằng hình thức tự luận
(Cập nhật ngày: 27/4/2016)
Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Hiệu trưởng ký Quyết định 299/QĐ-ĐHPĐ-KT&ĐBCL về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ thức kỳ thi kết thúc học phần bằng hình thức tự luận.

Nội dung chi tiết, tải tại đây
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website