Thông báo Hướng dẫn sinh viên đánh trực tuyến hoạt động giảng dạy của GV
(Cập nhật ngày: 27/4/2016)
Thực hiện Thông báo số 199/TB-ĐHPĐ ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Hiệu trưởng về việc khảo sát trực tuyến hoạt động giảng dạy của giảng viên, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng xây dựng văn bản hướng dẫn sinh viên thực hiện đánh giá.
Tài liệu kèm theo là Hướng dẫn thực hiện công tác đánh giá và Phiếu khảo sát.

Nội dung chi tiết, xin tải tại đây

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website