Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015-2016
(Cập nhật ngày: 27/4/2016)

Để triển khai công tác lấy ý kiến trực tuyến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng thông báo:

1) Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015-2016
2) Giao cho Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng phối hợp với các đơn vị tổ chức thực hiện lấy ý kiến theo kế hoạch

Kế hoạch chi tiết, xin tải tại đây
Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website