Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần
(Cập nhật ngày: 25/3/2016)
Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 dành cho khóa tuyển sinh 2015, ngày 13 tháng 11 năm 2015 Hiệu trưởng đã có thông báo về công tác tổ chức thi kết thúc học phần.
Chi tiết xem 
tại đây.
Tin cũ hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website