Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017
(Cập nhật ngày: 24/5/2017)
Ngày 28 tháng 03 năm 2017, Hiệu trưởng trường ĐHPĐ ký ban hành thông báo số 201/TB-ĐHPĐ-TS về việc tuyển sinh liên thông năm 2017.

Nội dung chi tiết thông báo xem tại đây

Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website