Thông tư 03 - Sửa đổi bố sung Quy chế thi Đại học, Cao đẳng 2016
(Cập nhật ngày: 23/3/2016)
Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký ban hành Thông tư 03 - 2016 - Sửa đổi bố sung một số điều Quy chế thi Đại học, Cao đẳng 2016 hệ chính quy

Nội dung chi tiết tải tại đây
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website