Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi THPT Quốc gia
(Cập nhật ngày: 16/5/2016)
Ngày 25 tháng 3 năm  2016, thứ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi THPT Quốc gia

Nội dung chi tiết tải tại đây
Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website