Danh sách Cán bộ và Phân công nhiệm vụ
(Cập nhật ngày: 7/11/2014)ThS Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng


1. Trưởng phòng: ThS. Nguyễn Thị Thu Hiền
    - Phụ trách chung, phụ trách chính công tác Tuyển sinh và phụ trách công tác Khảo thí cơ sở Trung Kính
2. Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Thị Quyên
    - Phụ trách chính công tác Đảm bảo chất lượng, phụ trách công tác Khảo thí cơ sở Hưng Ký
3. Chuyên viên:
    - Nguyễn Cảnh Toàn: Phụ trách công tác Tuyển sinh
    - Lê Hữu Hòa và Nguyễn Cẩm Hằng: Phụ trách công tác Khảo thí và công tác Đảm bảo chất lượng cơ sở Hưng Ký
    - Nguyễn Thu Hằng và Vũ Văn Thiết: Phụ trách công tác Khảo thí và công tác Đảm bảo chất lượng cơ sở Trung Kính
Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website