Danh sách cán bộ - Phòng Tổng hợp
(Cập nhật ngày: 7/11/2014)

 


Ông Trần Anh Vũ - Trưởng Phòng


DANH SÁCH CÁN BỘ - PHÒNG TỔNG HỢP
------------------------------------------

Họ và tên Chức vụ
1.  Trần Anh Vũ Trưởng Phòng

2.  Hoàng Đức Vinh Phó Trưởng phòng

3.  Phạm Thị Hà Phó Trưởng phòng - phụ trách kế toán

4.  Phan Văn Mạnh  Thư ký HĐQT - BGH

5.  Nguyễn Thị Hoàng Hạnh Chuyên viên

6.  Lưu Thị Ngọc Trâm Chuyên viên - Kế toán

7.  Nguyễn Kim Oanh Chuyên viên - Kế toán
8.  Nguyễn Thúy Hòa Chuyên viên - Kế toán
9.  Nguyễn Lan Phương Chuyên viên - Kế toán
10. Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nhân viên Y tế

Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt