Giới thiệu chung - Phòng Tổng hợp
(Cập nhật ngày: 7/11/2014)1/  Lịch sử hình thành, phát triển:
* Ngày thành lập: 1994
* Tiền thân là bộ phận Văn phòng Nhà trường.
- Chánh văn phòng:       Ông Trịnh Hữu Thất
- Kế toán trưởng:           Bà Phạm Thị Hồng Ngọc
* Tháng 9 năm 1997, HĐQT quyết định tách Văn phòng thành 2 phòng chức năng, bao gồm:
- Phòng Hành chính-Quản trị Trưởng phòng: Ông Bùi Đăng Sơn
- Phòng Tài vụ                        Trưởng phòng: Bà Phạm Thị Hồng Ngọc
* Tháng 6 năm 1998, Hiệu trưởng bổ nhiệm:
- Ông Trần Đăng Hàm            Trưởng phòng Hành chính-Quản trị
- Ông Trịnh Hữu Thất             Phó trưởng phòng Hành chính-Quản trị
* Đầu năm 2000, Hiệu trưởng quyết định đổi tên phòng Hành chính-Quản trị thành phòng Hành chính Tổng hợp và bổ nhiệm ông Trần Đình Hiệu làm Phó trưởng phòng, kiêm nhiệm trợ lý về công tác Tổ chức nhân sự.
* Ngày 01/11/2001, Hiệu trưởng quyết định sáp nhập phòng Tài vụ và phòng Hành chính Tổng hợp và chính thức lấy tên là phòng Tổng hợp.
- Trưởng phòng             Ông Trần Đình Hiệu
- Phó Trưởng phòng      Ông Hồ Hữu Khánh và bà Cao Thị Thanh Hằng
* Tháng 5 năm 2003, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Trịnh Vũ Đạt làm phó Trưởng phòng Tổng hợp.
* Ngày 01/01/2004, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Trần Anh Vũ và bà Lưu Ngọc Trâm làm phó Trưởng phòng.
* Ngày 01/9/2004, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Trần Anh Vũ làm Trưởng phòng Tổng hợp từ đó đến nay.
* Ngày 01/01/2005, Hiệu trưởng bổ nhiệm ông Hoàng Đức Vinh làm Phó Trưởng phòng Tổng hợp.
* Đến 02/3/2010, Hiệu trưởng bổ nhiệm bà Phạm Thị Hà làm Phó trưởng phòng Tổng hợp phụ trách kế toán thay bà Lưu Thị Ngọc Trâm.
2/ Chức năng, nhiệm vụ:
-Công tác hành chính, văn thư, lưu trữ.
-Công tác tổng hợp.
-Công tác tổ chức, nhân sự và chế độ chính sách.
-Công tác kế toán, tài chính.
-Công tác đối ngoại.
-Công tác Y tế.

Tin cũ hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt