Thông báo điều chỉnh nội dung “Đề án tuyển sinh năm 2018”
(Cập nhật ngày: 6/7/2018)

Căn cứ số liệu đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, trường ĐHDL Phương Đông xin điều chỉnh một số nội dung trong Đề án tuyển sinh đại học năm 2018, cụ thể:

Tại trang 6, mục 2.4 “ Chỉ tiêu tuyển sinh”, điều chỉnh tỷ lệ phân bố chỉ tiêu của các phương thức tuyển sinh theo bảng sau:


Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website