phuong dong 2020

Việc làm-Thực tập

(Cập nhật ngày: 10/7/2019)

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐHDL PHƯƠNG ĐÔNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  221      /TB-ĐHPĐ-ĐT

                    Hà Nội, ngày  28   tháng   03  năm 2019

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG HỆ CHÍNH QUY 2019

Căn cứ Thông tư 02/2019/TT-BGDĐT ngày 28/02/2019 về sửa đổi bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy ban hành theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017; đã được sửa đổi bổ sung ở Thông tư 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/3/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 18/2017/QĐ-TTg ngày 31/5/2017 của Thủ tướng chính phủ quy định về liên thông giữa trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2019 của trường Đại học Phương Đông;

Trường Đại học Phương Đông thông báo tuyển sinh liên thông hệ chính quy từ Trung cấp lên Đại học và từ Cao đẳng lên Đại học năm 2019

I. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH , HÌNH THỨC  VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH:

1. Đối tượng tuyển sinh:

Những thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký học liên thông.

Nếu thí sinh có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp hoặc cao đẳng của các cơ sở đào tạo nước ngoài cấp thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

2. Hình thức tuyển sinh: 2 hình thức:

a. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2019:

    Xét tuyển theo Tổ hợp môn thi của ngành thí sinh đăng ký học liên thông

b. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập hệ trung cấp, cao đẳng:

   Kết quả học tập hệ trung cấp, cao đẳng có điểm trung bình chung đạt từ 5.0 (thang điểm 10 đối với phương thức đào tạo niên chế) hoặc 2.0 (thang điểm 4 đối với phương thức đào tạo tín chỉ)  điểm trở lên. 

3. Chỉ tiêu230 chỉ tiêu

 

II. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN:

Chỉ tiêu tuyển sinh liên thông chính quy: dự kiến 230

Ngành tuyển - Tổ hợp môn thi xét tuyển - Chỉ tiêu dự kiến

Tên trường / Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

(Không áp dụng cho phương thức 3)

Chỉ tiêu (230)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Mã trường: DPD

Số 171 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

ĐT: (024) 37848512

Website: phuongdong.edu.vn

Theo kết quả thi THPT Quốc gia 2019

Xét tuyn theo kết quả học tập ở Trung cấp - Cao đẳng

Kế toán

7340301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

10

30

Quản trị Kinh doanh

7340101

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

10

20

Quản trị Văn phòng

7340406

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

10

20

Công nghệ Thông tin

7480201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Vật lí

05

25

Kỹ thuật xây dựng

7580201

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Ngữ Văn, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

05

25

Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

7580205

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Ngữ Văn, Vật lí;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ

05

15

Công nghệ kỹ thuật Điện – Điện tử

7510301

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Vật lí

05

25

Công nghệ kỹ thuật Cơ – Điện tử

7510203

Toán, Vật lí, Hóa học;

Toán, Vật lí, Ngoại ngữ;

Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ

Toán, Ngữ văn, Vật lí

05

15
III. ĐIỀU KIỆN XÉT TUYỂN:

1. Đối với thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019: Theo Đề án tuyển sinh năm 2019 của trường ĐHDL Phương Đông

2. Đối với thí sinh tham gia xét tuyển dựa trên kết quả học tập hệ trung cấp, cao đẳng: 

- Có bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành với ngành đăng ký xét tuyển.

- Có điểm trung bình toàn khóa hệ trung cấp, cao đẳng đạt từ 5.0 (thang điểm 10) hoặc 2.0 (thang điểm 4) điểm trở lên.

- Đủ hồ sơ xét tuyển theo quy định.

IV. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Hồ sơ xét tuyển:

1.1. Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia:

Hồ sơ đăng ký của thí sinh dự tuyển theo biểu mẫu và quy định các đợt xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Xét tuyển theo kết quả học tập hệ trung cấp, cao đẳng:

      Hồ sơ xét tuyển gồm:

    + Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của trường Đại học Phương Đông).

           + Bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng (sao chứng thực).

           + Bảng điểm tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng (sao chứng thực).

2. Lệ phí xét tuyển: 60.000 đồng / 1 hồ sơ

3. Cách thức nộp hồ sơ:

Gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

4. Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển: Từ Tháng 03/2019 đến 30/09/2019 (Tùy tình hình thực tế, HĐTS sẽ có sự điểu chỉnh thời gian xét tuyển bổ sung).

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:

- Phòng Đào tạo, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội;

- Điện thoại: 024.37847110; 024.37848515 (máy lẻ 116 hoặc 303).

- Tư vấn trực tiếp:

ü Facebook: https://www.facebook.com/phuongdonguniversity

ü Website: www.phuongdong.edu.vn

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);

- Các thành viên HĐTS;

- Các đơn vị trong Trường;

- Các thí sinh;

- Lưu VP, ĐT

KT. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH - PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS. TS Vũ PhánTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 65
Số người đã truy cập: 1249611