Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo liên thông chính quy năm 2015
(Cập nhật ngày: 17/11/2015)

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo liên thông chính quy năm 2015

Căn cứ quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 333/TB-ĐHPĐ-TS ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Trường ĐHDL Phương Đông về việc tuyển sinh liên thông năm 2015;

Trường ĐHDL Phương Đông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ liên thông chính quy các ngành như sau:

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển(*)

01

Kế toán

D340301

15 (mỗi môn ≥ 5)

02

Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ hành

D340103

15 (mỗi môn ≥ 5)

03

Công nghệ thông tin

D480201

15 (mỗi môn ≥ 5)

04

Kỹ thuật công trình Xây dựng

D580201

15 (mỗi môn ≥ 5)

( *) Tổng điểm 03 môn dự thi

Thông báo quan trọng
Lịch công tác tuần
Chuẩn đầu ra
Ba công khai

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt