Thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015
(Cập nhật ngày: 17/11/2015)

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015

Căn cứ Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông báo số 437/TB-ĐHPĐ-TS ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Trường ĐHDL Phương Đông về tuyển sinh hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học;

Trường ĐHDL Phương Đông thông báo điểm chuẩn trúng tuyển hệ đào tạo liên thông hình thức vừa làm vừa học năm 2015, như sau:

TT

Ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển(*)

Trung cấp lên đại học

Cao đẳng lên đại học

01

K ỹ thuật công trình xây dựng

D580201

15 (mỗi môn ≥ 5)

15 (mỗi môn ≥ 5)

( *) Tổng điểm 03 môn dự thi

Thông báo quan trọng
Lịch công tác tuần
Chuẩn đầu ra
Ba công khai

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt