TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Bản tin Khoa

(Cập nhật ngày: 11/4/2024)

Khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông được thành lập năm 1994 đồng thời với việc thành lập trường Đại học Dân lập Phương Đông. Trong 30 năm qua (1994 - 2024), khoa Ngoại ngữ đã xây dựng được một đội ngũ gồm 74 cán bộ, giảng viên cơ hữu, bán cơ hữu trong đó có 3 Giáo sư, 8 Phó Giáo sư, 7 Tiến 53 Thạc sĩ.

Trong những năm trở lại đây, khoa Ngoại ngữ luôn có số lượng sinh viên đông nhất trường ĐHDL Phương Đông.

Đội ngũ đông đảo cán bộ, giảng viên, và sinh viên đã kể trên đã phản ánh, một mặt là nhu cầu ngày một tăng của xã hội đối với ngành ngoại ngữ nói chung; mặt khác đã  chứng tỏ chất lượng và năng lực đào tạo của khoa Ngoại ngữ trong quá khứ và hiện tại nói riêng.

  

Đội ngũ giảng viên Khoa Ngoại ngữ

   

1. Thời gian học của sinh viên khoa Ngoại ngữ và họ học những gì?

          - Thời gian học tại khoa Ngoại ngữ, ĐH Phương Đông là 4 năm.

          - Khoa Ngoại ngữ đào Cử nhân ngoại ngữ các ngành ngôn ngữ Anh, ngôn ngữ Trung Quốcngôn ngữ Nhật.

Sau khi tốt nghiệp, ngoài những kiến thức chung theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo, sinh viên thành thạo các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết  và nắm vững các kiến thức lí thuyết tiếng, văn hoá nước ngoài,… của ngôn ngữ mình theo học.

          - Trong thời gian học tại khoa Ngoại ngữ, sinh viên được lựa chọn học 1 trong 4 ngoại ngữ sau là Ngoại ngữ 2: Anh, Trung, Nhật và Hàn (đạt trình độ giao tiếp bậc A2 của ngôn ngữ mình chọn, theo khung tham chiếu 6 bậc Châu Âu).

 

2. Các ngành  ngôn ngữ Anh, Trung và Nhật có quan hệ với các cơ sở đào tạo/ cấp học bổng quốc tế nào trên thế giới?

          Khoa Ngoại ngữ có quan hệ với các cơ sở đào tạo/ cấp học bổng quốc tế:

          - Học bổng Erasmus+ của Cộng đồng châu Âu (EU) học tại ĐH Alexandru loan Cuza (Rumania);

          - Đại học Kiện Hành; ĐH Minh Chuyền (Đài Loan);

          - Các trường Đại học: ĐH KT Điện tử Quế Lâm (Guilin University of Electronic Technology); Đại học Sư phạm KHKT Quảng Tây (Quangxi Science & Technology Normal University); ĐH Sư phạm Quảng Tây (Quangxi Normal University) của CHND Trung Hoa. 

          - Các trường đại học: Đại học Đông Á; Đại học Thương mại Takasaki;  Trường tiếng Nhật Kyushu; Trường tiếng Nhật Meric; Học viện Anabuki của Nhật Bản.

 

Sinh viên ĐHDL Phương Đông du học diện liên kết đào tạo tại Đại học Khoa học kỹ thuật điện tử Quế Lâm

 3. Trong thời gian học tại trường, sinh viên có cơ hội thực tập ở đâu? Thời gian thực tập là bao lâu? Có phải đóng tiền không?

          3.1. Thực tập ở nước ngoài

a) Không phải đóng học phí

          - Sinh viên học tiếng Anh, có kết quả học tập tốt, được xét Học bổng Erasmut+ của Cộng đồng châu Âu (EU) thời hạn 5 tháng tại ĐH Alexandru loan Cuza (Rumania).

- Sinh viên học tiếng Nhật có thể nhận học bổng: Chương trình trao đổi sinh viên 1 năm; Chương trình học bổng do Chính phủ tài trợ 1 năm miễn phí đối với sinh viên học giỏi; Chương trình thực tập 3 tháng do Bộ Công Thương tổ chức.

          b) Phải đóng học phí

          - Sinh viên học tiếng Anh có thể đi học tại Đài Loan khi có thoả thuận với trường ĐH Kiện Hành, ĐH Minh Chuyền. 

- Sinh viên học tiếng Trung có thể sang học tập có trả học phí 1 học kì (5 tháng) tại các trường ĐH Trung Quốc: ĐH KHKT Sư phạm Quảng Tây (Quangxi Science & Technology Normal University), ĐH KHKT Điện tử Quế Lâm (Guilin University of Electronic Technology) (xem các bài viết trên Websitehttp://phuongdong.edu.vn).

- Sinh viên tiếng Nhật có cơ hội thực tập tại Nhật Bản từ  6 tháng, 1 năm theo các chương trình Internship hoặc chương trình Đặc định (xem các bài viết trên Websitehttp://phuongdong.edu.vn).

3.2. Thực tập ở trong nước

- Một số doanh nghiệp trong nước thường nhận sinh viên năm thứ 4 thực tập tại doanh nghiệp 8 tuần hoặc có thể làm cộng tác viên hướng dẫn du lịch cho khách quốc tế (xem các bài viết trên Websitehttp://phuongdong.edu.vn).

- Sinh viên từ năm thứ 3 đã có thể ứng tuyển vào làm trợ giảng các trung tâm Ngoại ngữ; năm thứ 4 có thể làm giảng viên các Trung tâm Ngoại ngữ.

 

4. Sau khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên làm việc ở những tổ chức, cơ quan nào?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên khoa Ngoại ngữ sử dụng vốn ngoại ngữ Anh, Trung và Nhật của mình có thể làm việc (tác nghiệp) ở cả trongngoài nước đặc biệt là ở Nhật, Trung Quốc, Đài Loan, Singapor thuộc các lĩnh vực:

- Phiên dịch, biên dịch, giảng viên ( từ bậc phổ thông đến bậc đại học);

- Chuyên viên hành chính các công ty FDI (có vốn đầu tư nước ngoài) có nhu cầu sử dụng ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật và cả Hàn đóng tại Việt Nam

- Các ngành du lịch, khách sạn, dịch vụ

- Các ngành xuất nhập khẩu, kinh doanh, thương mại,...

 

5. Xét tuyển vào khoa Ngoại ngữ 2024

Năm 2024, Khoa Ngoại ngữ – Đại học Dân lập Phương Đông xét tuyển theo 2 phương thức:

a. Xét tuyển bằng kết quả học bạ THPT

Theo phương thức này, thí sinh có thể đăng ký xét tuyển bằng các hình thức và điều kiện sau:

- Điểm trung bình cả năm lớp 12

- Tổng điểm 3 học kỳ của 3 nhóm theo tổ hợp xét tuyển

- Điểm trung bình môn ngoại ngữ lớp 12 đạt từ 7 trở lên.

b. Xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024

Sinh viên theo dõi thông tin trên Website: http://xettuyen.phuongdong.edu.vn

 

6. Thông tin liên hệ với khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông

KHOA NGOẠI NGỮ - TRƯỜNG ĐẠI DÂN LẬP HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

Cơ sở 1        : 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại    : 0243 784 9743

Email           : khoangoaingu.dhpd@gmail.com

Website        : http://phuongdong.edu.vn/đơn vị đào tạo/khoa ngoại ngữ

 

Quá trình học tại khoa Ngoại ngữ, Đại học Dân lập Phương Đông sẽ tạo cho các bạn sinh viên có cơ hội học hỏi cả về kiến thức chuyên môn cũng như những kỹ năng mới để phù hợp với xã hội hiện đại và hướng các bạn đến việc hoàn thiện bản thân để trở thành cử nhân ngoại ngữ. Các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển mạnh mẽ của đất nước.

Chúc các bạn thành công!

                                                                                                           CN Khoa Ngoại ngữ                            

PGS. TS. Vũ Kim Bảng
Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 103
Số người đã truy cập: 642906