TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Công nghệ thông tin Việt Nhật

(Cập nhật ngày: 28/3/2024)

Trong bối cảnh xuất hiện nhiều công nghệ và dịch vụ mới như Dữ liệu lớn (Big Data)  hay Intenet vạn vật (internet of thing), v.v... thì không chỉ ngành Thông tin và Truyền thông mà trong tất cả các ngành công nghiệp, việc tăng cường áp dụng và đa dạng hóa việc sử dụng Công nghệ thông tin đang tiến triển, tầm quan trọng của nguồn nhân lực Công nghệ thông tin đang ngày một tăng cao.

Nắm bắt được nhu cầu truyển dụng nhân lực chất lượng cao của doanh nghiệp, trường Đại học Phương Đông xây dựng chương trình đào tạo Công nghệ thông tin (Tăng cường Tiếng Nhật) - Công nghệ thông tin Việt Nhật theo định hướng chuẩn Công nghệ thông tin Nhật bản.

Lý do chọn Nhật Bản làm định hướng xây dựng chương trình đào tạo chất lượng

  • Nhật Bản: Đất nước công nghệ khoa học dung hòa giữa con người và công nghệ.

Nhật Bản xếp hạng 3 thế giới trong bảng xếp hạng GDP, và còn là “quốc gia tập trung các doanh nghiệp toàn cầu từ khắp thế giới” sau Hoa Kỳ, Trung Quốc. Ngoài ra, số lượng các doanh nghiệp đang nỗ lực giải quyết vấn đề xã hội bằng cách sử dụng Công nghệ thông tin đang gia tăng dù là ở thành thị hay địa phương.

Nhật Bản, cường quốc về công nghệ còn được biết đến là một đất nước dễ sống, đất nước hòa bình chứ không chỉ về tiêu chuẩn công nghệ cao. Những người nước ngoài đến thăm viếng, lưu trú hoặc đang sống tại Nhật Bản đều cảm nhận được sức hấp dẫn của Nhật Bản ở nhiều phương diện như “tính an toàn cao”, “thiên nhiên phong phú”, “công nghệ tiên tiến phát triển” v.v...

  • Xu hướng ngành Công nghệ thông tin tại Nhật Bản

Những năm gần đây, những kỹ thuật CNTT hàng đầu như điện toán đám mây hay trí tuệ nhân tạo (AI), v.v... đang trở nên “Khát” nhân sự. Bên cạnh đó, tỉ lệ tuyển dụng hiệu quả của chuyên viên xử lý thông tin, công nghệ thông tin là 2,28 lần và vượt xa 1,48 lần tỉ lệ tuyển dụng hiệu quả trung bình của tất cả các ngành nghề, cơ hội làm việc của nguồn nhân lực CNTT ở Nhật Bản đang rộng mở.


  • Lĩnh vực làm việc của nguồn nhân lực CNTT

Việc làm Công nghệ thông tin tại Nhật Bản đa dạng theo khả năng và mong muốn có thể đi theo các định hướng phát triển nghề nghiệp theo lựa chọn như lập trình viên, kỹ sư hệ thống, kỹ sư mạng và lập trình viên, thiết kế viên WEB, v.v... , các lĩnh vực cụ thể  như sau:

+ 1 Nhà cung cấp về Công nghệ thông tin

+ 2 Doanh nghiệp liên quan đến WEB

+ 3 Bộ phận hệ thống thông tin của phía doanh nghiệp bên sử dụng, v.v...

Ngoài ra, còn có sử dụng đám mây để nâng cao hiệu quả công việc ở bộ phận tổng vụ, tiến hành phân tích dữ liệu ở bộ phận tiếp thị, v.v...,

+ 4 Nhu cầu nguồn nhân lực CNTT ngoài bộ phận về hệ thống


Công nghệ thông tin Việt Nhật trường Đại học Phương Đông tạo ra sự khác biệt

  • Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông tin và truyền thông phối hợp cùng công ty cổ phần NiX Education và tập đoàn WithUs Nhật Bản xây dựng chương trình học đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng 100% tại các doanh nghiệp Nhật Bản. Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo và sinh viên ra trường đạt chuẩn Công nghệ thông Nhật Bản, một số học phần sẽ được đào tạo bởi các chuyên gia Công nghệ thông tin đến từ doanh nghiệp uy tín và tất cả học phần tiếng Nhật được đào tạo bởi giảng viên đến từ đất nước Nhật Bản. Ngoài ra được sự tài trợ của doanh nghiệp, sinh viên sẽ được tặng 30% học bổng học phí học phần Tiếng Nhật và được dạy tăng cường 27 tín chỉ tiếng Nhật miễn phí đảm bảo đạt trình độ N3 sau khi tốt nghiệp

Buổi Lễ khai giảng của các bạn sinh viên lớp CNTT Việt Nhật
  • Với phương pháp đào tạo đổi mới thay đổi lộ trình môn học và tiếp cận doanh nghiệp sớm, ngay từ hết năm 2 sinh viên đã có thể đi thực tập hưởng lương tại doanh nghiệp nhằm nâng cao kinh nghiệm thực chiến tại doanh nghiệp và vốn kỹ năng sống.

Các bạn sinh viên lớp CNTT Việt Nhật 
  • Doanh nghiệp cam kết sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được giới thiệu việc làm miễn phí. Sinh viên làm việc tại Việt Nam mức lương tối thiểu là 10.00.000 (Mười triệu VNĐ), sinh viên  làm việc tại Nhật Bản mức lương tối thiểu là 40.000.000 (Bốn mươi triệu VNĐ)


Cách thức đăng ký ngành Công nghệ thông tin Việt Nhật:

Tại ĐH Phương Đông, Công nghệ thông tin Việt Nhật  thuộc ngành Công nghệ thông tin. Vì vậy có một số lưu ý cho thí sinh khi đăng ký xét tuyển Công nghệ thông tin Việt Nhật như sau:

Tên ngành: Công nghệ thông tin (chuyên ngành Công nghệ thông tin tăng cường tiếng Nhật)

Mã ngành: 7480201.03

Phương thức xét tuyển: Xét tuyển học bạ và xét điểm thi THPT

Điểm xét tuyển theo điểm tốt nghiệp THPT có 04 tổ hợp: 

A00 (Toán, Lý, Hóa)

A01 (Toán, Lý, Anh)

D01 (Toán - Văn - Anh)

C01 (Toán - Văn - Lý)

Phương thức xét học bạ 1: Sử dụng kết quả 03 môn từ điểm trung bình học tập ba học kỳ (hai học kỳ lớp 11, học kì 1 lớp 12). Điểm trung bình 3 học kỳ của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 19,5 điểm trở lên.

Phương thức xét học bạ 2: Sử dụng kết quả học tập trung bình năm lớp 12. Điểm trung bình học tập năm lớp 12 đạt 6,5 trở lên.

Cách thức nộp hồ sơ vào Công nghệ thông tin Việt Nhật:

Nộp trực tiếp tại trường (cơ sở Trung Kính). Hồ sơ bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của trường Đại học Phương Đông + Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

+ Bản sao công chứng học bạ THPT 

Gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Đăng ký trực tuyến trên website của trường: http://xettuyen.phuongdong.edu.vn

Thông tin liên hệ:  

- Điện thoại:  0936738889 (Ms Vân)

- Fanpage: http://facebook.com/cntt.phuongdong

- Email: cntt_tt@dhpd.edu.vn

          Công nghệ thông tin Việt Nhật là ngành học với mức lương trung bình cao nhất trong các ngành Công nghệ thông tin, các môn học được sắp xếp phù hợp và khoa học. Chúc các bạn có một lựa chọn đúng đắn và thành công trong sự nghiệp của mình trong tương lai. 
Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 77
Số người đã truy cập: 642785