TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Tuyển sinh trang chủ

(Cập nhật ngày: 1/6/2024)
THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2024 
 - Đối tượng tuyển sinh: các thí sinh tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
 - Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc
 - Thời gian tuyển sinh: (dự kiến) từ ngày 01/3/2024 - 10/09/2024 (chi tiết xem bên dưới)
---------------------
 CÁC PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
 🔹Phương thức 100 : XÉT TUYỂN KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT: thí sinh tham dự kỳ thi THPT năm 2024, điểm xét tuyển đảm bảo ngưỡng chất lượng (sẽ công bố sau khi có kết quả thi THPT 2024)
 🔹Phương thức 200: XÉT TUYỂN HỌC BẠ (Chi tiết xem tại bảng đính kèm)
- Cách 1: Sử dụng điểm trung bình học tập 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển ≥ 20,00 điểm trở lên.
- Cách 2 (Tổ hợp L12): Điểm TBC cả năm lớp 12 ≥ 7,0 trở lên. (Riêng các ngành Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Nhật và Ngôn ngữ Trung Quốc: điểm trung bình môn Ngoại ngữ phải ≥ 7.0 trở lên). 

 ĐỐI VỚI NGÀNH KIẾN TRÚC: 
 🔹Phương thức 405: KẾT HỢP KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT VỚI ĐIỂM THI NĂNG KHIẾU ĐỂ XÉT TUYỂN NGÀNH KIẾN TRÚC
- Sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của môn Ngữ văn (đối với tổ hợp H00) hoặc của 2 môn (đối với các tổ hợp: V00, V01, V02) và kết quả môn năng khiếu để ĐKXT vào ngành Kiến trúc.
 🔹Phương thức 406: XÉT TUYỂN HỌC BẠ KẾT HỢP ĐIÊM THI MÔN NĂNG KHIẾU NGÀNH KIẾN TRÚC
- Cách 1: Tổng điểm TB 3 học kỳ của 2 môn văn hóa trong tổ hợp xét tuyển V00, V01 và V02 ≥14,00 điểm; điểm trung bình 3 học kỳ của môn Ngữ văn trong tổ hợp H00 ≥ 7,00; điểm môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2) phải ≥ 5,00 trở lên;
- Cách 2: Điểm TBC cả năm lớp 12 ≥ 7,0 trở lên; điểm môn năng khiếu (Vẽ mỹ thuật, Năng khiếu 1 và Năng khiếu 2) phải ≥ 5,00 trở lên.


Trường Đại học Phương Đông chấp nhận kết quả thi năng khiếu do các trường đại học tổ chức thi các môn năng khiếu phù hợp với tổ hợp xét tuyển của trường. 
*Điểm môn Vẽ Mỹ thuật nhân hệ số 2.
*Trường Đại học Phương Đông tổ chức 02 đợt thi môn Vẽ Mỹ thuật, đợt 1 (dự kiến) tháng 06/2024 và đợt 2 (dự kiến) vào tháng 08/2024;
---------------------
MỘT SỐ LƯU Ý:
- Thí sinh phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương trước khi nhập học.
- Thí sinh có thể dùng cả 3 phương thức để xét tuyển vào trường.
- Thí sinh có thể nộp hồ sơ để xét tuyển nhiều ngành.
----------------------
 ⏰THỜI GIAN XÉT TUYỂN:
- Xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia 2024: theo lịch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT
- Xét tuyển bằng học bạ: đợt xét tuyển sớm từ 01/3 đến 30/6/2024 (các đợt tiếp theo tùy vào tình hình thực tế của trường)
-----------------------
 📝HỒ SƠ XÉT TUYỂN:

 XÉT TUYỂN BẰNG HỌC BẠ THPT
- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường ĐH Phương Đông: https://bit.ly/xet-tuyen2024)
- Học bạ THPT (bản sao công chứng) 
- Bản sao Bằng tốt nghiệp đối với thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời đối với khóa 2K6 (Đối với thí sinh 2K6 chưa tốt nghiệp THPT thì nộp GCN tốt nghiệp bổ sung sau khi tốt nghiệp)

 XÉT TUYỂN BẰNG ĐIỂM THI THPT
- Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển tại website của Bộ GD-ĐT: https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn, từ ngày 10/07/2024 đến 17h ngày 25/07/2024.
- Lệ phí xét tuyển: Nộp trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT từ ngày 26/07 đến 17h ngày 05/08/2024
----------------------- 
 ⏰Thời gian nhận hồ sơ xét tuyển Học bạ THPT: Từ ngày 01/3 đến 17h00 ngày 30/06/2024 (tính theo dấu bưu điện nếu nộp bằng thư chuyển phát nhanh).
💲 Lệ phí xét tuyển: 50.000 đồng/nguyện vọng xét tuyển.

-----------------------
 CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ:
- Nộp trực tiếp tại trường (cơ sở Trung Kính).
- Gửi chuyển phát nhanh về địa chỉ: Phòng Tuyển sinh và Truyền thông, Trường Đại học Phương Đông, số 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Thí sinh xét tuyển bằng học bạ có thể đăng ký trực tuyến trên website của trường: https://xettuyen.phuongdong.edu.vn
 Thí sinh tra cứu danh sách đăng ký xét tuyển tại website: https://phuongdong.edu.vn/ketqua
-----------------------
 Thí sinh cần tư vấn thông tin tuyển sinh vui lòng inbox hoặc gọi đến số 024.3784.7110 hoặc 091.551.7110
 https://www.facebook.com/phuongdonguniversity
 https://www.youtube.com/c/PhuongDongUniversityOfficial
 https://www.instagram.com/phuongdonguni
 Zalo page: Đại học Phương Đông- PhuongDong UniTin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 106
Số người đã truy cập: 642904