TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỢT XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÓ ĐIỀU KIỆN ĐỢT XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2024
Thông báo xét tuyển ĐH Phương Đông hệ chính quy năm 2024
Thông báo xét tuyển ĐH Phương Đông hệ chính quy năm 2024
Thông báo v/v tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật kỳ thì tuyển sinh ĐH chính quy ngành Kiến trúc 2024
Thông báo v/v tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật kỳ thì tuyển sinh ĐH chính quy ngành Kiến trúc 2024
Đề án tuyển sinh năm 2024 ĐH Phương Đông
Đề án tuyển sinh năm 2024 ĐH Phương Đông
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt xét tuyển bổ sung năm 2023
Điểm trúng tuyển hệ đại học chính quy đợt xét tuyển bổ sung năm 2023
Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy đợt 1 năm 2023
Thông báo xét tuyển bổ sung đại học chính quy đợt 1 năm 2023
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2023
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2023
Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống thi tốt nghiệp THPT
Hướng dẫn thí sinh xác nhận nhập học trên hệ thống thi tốt nghiệp THPT
CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT NĂM 2023
CÔNG BỐ NGƯỠNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐẦU VÀO (ĐIỂM SÀN) XÉT TUYỂN THEO ĐIỂM THI THPT NĂM 2023
ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CÔNG BỐ ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐỢT XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2023
ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG CÔNG BỐ ĐIỂM ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐỢT XÉT TUYỂN SỚM NĂM 2023
Đề án tuyển sinh năm 2023 ĐH Phương Đông
Đề án tuyển sinh năm 2023 ĐH Phương Đông
ĐH Phương Đông thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
ĐH Phương Đông thông báo xét tuyển đại học hệ chính quy năm 2023
Đề án tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy ngành Kiến trúc năm 2023
Đề án tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học chính quy ngành Kiến trúc năm 2023
TB về việc tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học ngành Kiến trúc năm 2023
TB về việc tổ chức thi môn Vẽ Mỹ thuật kỳ thi tuyển sinh đại học ngành Kiến trúc năm 2023
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2022
THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC ĐỢT BỔ SUNG NĂM 2022
Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2022
Thông báo điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy đợt bổ sung năm 2022
Thông báo về việc tổ chức thi môn Vẽ Mý thuật xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 20022
Thông báo về việc tổ chức thi môn Vẽ Mý thuật xét tuyển bổ sung đợt 1 năm 20022
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
THÔNG BÁO XÉT TUYỂN ĐỢT BỔ SUNG KỲ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2022
Hướng dẫn thi môn Vẽ Mỹ Thuật ngành Kiến Trúc kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022
Hướng dẫn thi môn Vẽ Mỹ Thuật ngành Kiến Trúc kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022
Đề án thi Vẽ Mỹ Thuật ngành Kiến Trúc kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022
Đề án thi Vẽ Mỹ Thuật ngành Kiến Trúc kỳ thi tuyển sinh Đại học năm 2022

Trang đầu 12 3 4 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 98
Số người đã truy cập: 642821