TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Bản tin Khoa

(Cập nhật ngày: 8/3/2024)

Chương trình Erasmus là Chương trình trao đổi sinh viên của Liên minh Âu Châu (EU) được thành lập vào năm 1987.

        Chương trình này được đặt theo tên nhà triết gia người Hà Lan Desiderius Erasmus thành Rotterdam, ông đã từng sống và làm việc ở nhiều nơi tại Âu Châu để mở mang kiến thứctrí tuệ.

Desiderius Erasmus Roterodamus (1466 - 1536)

Ủy ban châu Âu (EC) là cơ quan chịu trách nhiệm cho việc vận hành chương trình này. Ủy ban này chuyên quản lí tài chính và lập kế hoạch, đưa chỉ tiêu cũng như những tiêu chuẩn cho người nhận học bổng.

Mục tiêu tổng thể của chương trình học bổng Erasmus là nâng cao chất lượng giáo dục trình độ cao của Châu Âu thông qua việc tăng cường hợp tác với các nước thứ ba. Chương trình có tham vọng cải thiện trình độ phát triển nguồn nhân lực và tăng cường đối thoại, hiểu biết giữa các dân tộc, giữa các nền văn hoá

         Mặc dầu nó mới được hình thành, nhưng chỉ một thời gian ngắn trước khi bắt đầu khóa học đại học đầu tiên 1987-1988 ở châu Âu, đã có 3.244 sinh viên thuộc các nước phát triển có cơ hội đăng kí tham dự chương trình này. Trong số các sinh viên chọn đi học tại một đại học nước ngoài theo chương trình (55.000 sinh viên), thì cứ 5 sinh viên đã có 1 sinh viên được giới thiệu việc làm do Erasmus sắp đặt tại các công ty ở châu Âu. Các quốc gia châu Âu được các sinh viên ưa chuộng nhất là Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Ý, Bỉ, Hà Lan,...


             Các sinh viên có cơ hội tham gia Chương trình Eramus sẽ nhận được sự hỗ:

– Chi phí đi lại;

– Chi phí ăn ở;

– Lệ phí đăng kí nhập học vào các trường Đại học ở châu Âu;

– Phí kiểm tra tại trường;

– Các chi phí liên quan đến thư viện;

– Các chi phí khác liên quan đến việc tiếp nhận sinh viên trao đổi.

 
Sinh viên học tập ở các quốc gia châu Âu

Để nhận được tài trợ của Chương trình Erasmus, cần phải có sự phối hợp của một trường đại học của châu Âu với một trường đại học của một quốc gia đang phát triển. Trường ĐHDL Phương Đông (Việt Nam) và trường ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumania) đã kí Văn bản hợp tác để nhận hỗ trợ của Chương trình Erasmus vào ngày 26.01.2015. Văn bản hợp tác được phê duyệt và có hiệu lực pháp lí trong thời gian 5 năm kể từ tháng 12 năm 2016.

Trong thừ gian từ năm 2017 đến năm 2022 (trừ những năm 2020, 2021 có Covid) trường ĐHDL Phương Đông (Việt Nam) và trường ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumania) đã lần lượt trao đổi các giảng viên, sinh viên giữa hai bên từ sự hỗ trợ của Chương trình Erasmus:

-        ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi đã cử 6 cán bộ, giảng viên là GS. và PGS. thuộc các ngành khoa học Ngôn ngữ, Kinh tế, Tin học,… sang ĐH Phương Đông trao đổi và trình bày các báo cáo khoa học.

-         ĐHDL Phương Đông đã cứ 6 cán bộ, giảng viên của ngành ngôn ngữ Anh khoa Ngoại ngữ sang trao đổi, giảng bài tại ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi. Thời gian làm việc tại Rumania cho mỗi người là 7 ngày.

Khoa Ngoại ngữ còn cử 4 sinh viên xuất sắc ngành ngôn ngữ Anh sang thực tập tại ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi trong thời gian 1 học kì (4 tháng) cho mỗi sinh viên.

Mọi chi phí cho việc trao đổi cán bộ, giảng viên, sinh viên (vé máy bay, ăn và ở tại ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi) đều do Chương trình Erasmus tài trợ.

         Tháng 4 năm 2023, trường ĐHDL Phương Đông (Việt Nam) và trường ĐH Alexandru Ioan Cuza University of Iasi (Rumania) một lần nữa kí Văn bản hợp tác để nhận hỗ trợ của Chương trình Erasmus. Nhiệm kì hợp tác mới 2024 – 2028 (5 năm) giữa hai trường sẽ tiếp tục cấp kinh phí bởi Chương trình Erasmus. Hy vọng rằng nhiệm kì hợp tác mới sẽ đạt nhiều thành công mới.

Vũ Kim Bảng - Khoa Ngoại ngữ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 76
Số người đã truy cập: 643041