Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trên

Thông tin hoạt động

(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

Trong tháng 3, Nhà trường tổ chức 03 cuộc họp với Hội đồng Tự đánh giá chất lượng Nhà trường. Thành phần tham dự cuộc họp bao gồm các thành viên Hội đồng Tự đánh giá cùng các nhóm chuyên trách, cuộc họp  được chủ trì bởi Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá, cuộc họp thông qua báo cáo tiêu chuẩn Tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013.

Các nhóm chuyên trách lần lượt báo cáo các tiêu chuẩn do nhóm phụ trách cụ thể:

Nhóm 1 phụ trách tiêu chuẩn 1; 2 và 5

Nhóm 2 phụ trách tiêu chuẩn 3; 4

Nhóm 3 phụ trách tiêu chuẩn 6

Nhóm 4 phụ trách tiêu chuẩn 7; 8

Nhóm 5 phụ trách tiêu chuẩn 9; 10

Cuộc họp diễn ra trong không khí cở mở, thẳng thắn. Kết quả, cuộc họp đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các thành viên trong hội đồng, Hội đồng Tự đánh giá đã thông qua 10 tiểu chuẩn với 61 tiêu chí trong Bộ tiêu chuẩn Tự đánh giá Nhà trường (kèm theo công văn số 527/KTKĐCLGD-KĐĐH ngày 23/5/2013 của Cục Khảo thí Kiểm định chất lượng giáo dục).

Kết thúc cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng Tự đánh giá giao cho phòng ĐBCL chỉnh sửa Báo cáo trên cơ sở những đóng góp và kết luận của các thành viên Hội đồng  Tự đánh giá chất lượng nhà trườngTRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 110
Số người đã truy cập: 442010