TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Tin tức

(Cập nhật ngày: 5/6/2024)

HỌC BỔNG NHƯ MỘT CÔNG CỤ KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

TẠI KHOA NGOẠI NGỮ TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG

  1. Học bổng khuyến khích học tập của khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông

được xét cấp cho sinh viên sau mỗi một học kỳ cố gắng, điều mà sinh viên tại hầu hết các trường đại học mong muốn không chỉ là có thành tích trong bảng điểm cao mà còn là mơ ước về những suất học bổng để hỗ trợ được gia đình một phần nào đó chi phí học tập. Mỗi kỳ học, khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông sẽ trích từ tổng học phí của toàn bộ sinh viên một khoản tiền để thành lập một quỹ Học bổng khoa Ngoại ngữ trao cho những sinh viên đạt thành tích học tập Xuất sắcGiỏi.

          Trung bình, mỗi kỳ học khoa Ngoại ngữ trích kinh phí khoảng từ 600 đến 800 triệu đồng để cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên. Đây là nỗ lực rất lớn từ Ban chủ nhiệm Khoa nhằm động viên khuyến khích học tập cho sinh viên.

2. Học bổng khoa Ngoại ngữ gồm những loại như sau:

- Học bổng khuyến khích học tập

Học bổng này trích từ nguồn kinh phí đào tạo được xét trao cho sinh viên có kết quả rèn luyện và học tập xuất sắc; giỏi trong mỗi kỳ học (một năm 2 kỳ xét)

- Học bổng Liên kết với doanh nghiệp

Khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông có quan hệ liên kết đào tạo và tuyển dụng với nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng năm, vào dịp khai giảng năm học mới, Khoa thường huy động nguồn tài chính ủng hộ từ các doanh nghiệp, tổ chức để cấp học bổng cho sinh viên. Đối tượng là các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn nhưng vẫn nỗ lực học tập; các sinh viên là cán bộ làm công tác đoàn thể có thành tích hoạt động tập thể tốt đóng góp vào các hoạt động tập thể của Đoàn, Hội sinh viên; các sinh viên có thành tích học tập và hoạt động ấn tượng, được các giải thưởng của Đoàn, Hội và hoạt động công tác xã hội.

- Học bổng hỗ trợ tài chính du học

Với sự hỗ trợ về tài chính, sinh viên khoa Ngoại ngữ có cơ hội du học tại Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan. Đây là học bổng hỗ trợ sinh viên qua các thỏa thuận hợp tác đào tạo song phương giữa khoa Ngoại ngữ và các trường đại học phía nam Trung Quốc như Đại học Khoa học Công nghệ Điện tử Quế Lâm, Học viện Sư phạm KHKT Quảng Tây, Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc; Học viện Anabuki, Nhật Bản; Đại học Kiện Hành, Đài Loan; học bổng của Liên minh Châu Âu Erasmus,…

- Học bổng khuyến khích trách nhiệm cán sự lớp

Với số tiền không lớn nhưng hàng năm Khoa đề cấp học bổng khuyến khích trách nhiện cán sự cho các lớp, nhằm động viên và khuyến khích trách nhiệm quản lý lớp cho đội ngũ sinh viên làm cán sự các lớp.

- Học bổng hỗ trợ tài chính cho sinh viên thuộc vùng cao người dân tộc thiểu số

 Hàng năm khoa Ngoại ngữ giảm 30% học phí cho đối tượng này theo quy định của Nhà trường.

3. Các doanh nghiệp, tổ chức thường xuyên ủng hộ học bổng cho sinh viên khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông phong phú và đa dạng. Có thể kể đến những doanh nghiệp, tổ chức tiêu biểu như: Văn phòng học bổng quốc tế (Đài Loan); Tập đoàn Boway (Bắc Giang); Tập đoàn Hoa Lợi Đạt (Móng Cai – Quảng Ninh); Văn phòng học bổng Nhật thuộc CT Cổ phần thương mại và dịch vụ Sunrise Việt Nhật; CT Cổ phần Quốc tế Vjec; CT TNHH tư vấn MCHR Nhật Việt; CTCP Liên minh Tiến bộ Quốc tế EK; Hiệp Hội hữu nghị Fukushima – Việt Nam; CTCP Quốc tế Kaizan; Uni-Italia Việt Nam thuộc Đại sứ quán Italia…

          Những loại hình học bổng đa dạng và phong phú đã nêu trên mà khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông hiện đang nắm giữ và trao cho sinh viên được xem như một công cụ thực sự hiệu quả, sắc bén góp phần động viên, khuyến khích sinh viên tích cực phấn đấu để đạt được thành tích học tập, tu dưỡng xuất sắc trong những năm theo học tại khoa Ngoại ngữ, ĐHDL Phương Đông.Tin cũ hơn

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 101
Số người đã truy cập: 642825