TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20

Tin tức

(Cập nhật ngày: 29/6/2024)

Năm học 2023 – 2024, hơn 3000 sinh viên cùng 73 cán bộ, giảng viên cơ hữu, bán cơ hữu của khoa Ngoại ngữ đã nỗ lực hết mình để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra cho năm học và cũng là hành trang chuẩn bị cho việc kỉ niệm 30 năm ngày thành lập khoa Ngoại ngữ và trường ĐHDL Phương Đông vào tháng 10 năm 2024. 

  1. 1. Nhiệm vụ dạy và học

Dạy và học được xem là nhiệm vụ quan trọng nhất của một trường đại học. Trong năm học qua, khoa Ngoại ngữ triển khai việc giảng dạy trên lớp;  quản lí sinh viên; tổ chức kiểm tra, thi cử,… một cách chu đáo, khoa học để nhiệm vụ này đạt hiệu quả nhất. Cho đến nay, việc dạy và học của Khoa đã hoàn thành và không xảy ra một sai sót gì.

       Ngày 28/06/2024, khoa Ngoại ngữ cùng nhà trường tổ chức trao Bằng tốt nghiệp đại học cho 402 sinh viên của toàn Khoa (khoá 519 và các khoá trước đó) đủ điều kiện nhận bằng.

Riêng khoá 520, khoa Ngoại ngữ có 356 sinh viên nhận bằng tốt nghiệp lần này (19 xuất sắc, 80 giỏi, 220 khá và 83 trung bình). Cùng với các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc được nhận phần thưởng của nhà trường, Khoa cũng đã quyết định khen thưởng toàn bộ 80 sinh viên giỏi và 3 sinh viên hoạt động phong trào xuất sắc theo quy định của nhà trường (giấy khen và thưởng 500.000đ/sinh viên) nhằm động viên và tôn vinh nỗ lực của các em trong suốt quá trình 4 năm học tập. 22 sinh viên có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học cũng được khoa Ngoại ngữ khen thưởng.

Lễ trao bằng tốt nghiệp ngày 28/06/2024 của khoa Ngoại ngữ

  1. 2. Nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH)

Có thể khẳng định, năm học 2023 – 2024 cũng là năm khoa Ngoại ngữ đạt được nhiều thành quả nhất trong nhiệm vụ NCKH từ trước tới nay. Những thành tích đó là:

-    - Sinh viên thực hiện đề tài NCKH

Các sinh viên khoa Ngoại ngữ thuộc cả 3 ngành, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo cơ hữu, bán cơ hữu đã thực hiện và bảo vệ thành công tổng cộng 23 đề tài NCKH gồm: 12 đề tài cấp Trường (8 Trung + 3 Anh + 1 Nhật); 11 đề tài cấp Khoa (7 Trung + 3 Anh + 1 Nhật). Nội dung các đề tài rất phong phú, liên quan đến lĩnh vực ngôn ngữ học, văn họcvăn hoá học.

Cần nhấn mạnh rằng, giảng viên ngành ngôn ngữ Trung Quốc mặc dù rất bận giảng dạy nhưng vẫn tham gia hướng dẫn  với số lượng lớn gồm 15 đề tài NCKH cho sinh viên.


Lễ khai mạc bảo vệ đề tài NCKH 2024 của khoa Ngoại ngữ

-     - Sinh viên làm khoá luận tốt nghiệp

Năm học 2023 – 2024, sinh viên khoa Ngoại ngữ đã thực hiện 29 khoá luận tốt nghiệp, trong đó gồm 20 khoá luận của ngành ngôn ngữ Trung Quốc; 7 khoá luận của ngành ngôn ngữ Anh và 2 khoá luận của ngành ngôn ngữ Nhật 2.

 
Lễ khai mạc bảo vệ Khoa luận tổ nghiệp 2024 của khoa Ngoại ngữ

-     - Giảng viên viết bài cho Hội thảo khoa học 2024

Nhân dịp kỉ niệm 30 năm ngày thành lập trường ĐHDL Phương Đông vào tháng 10 năm 2024, khoa Ngoại ngữ dự kiến sẽ tổ chức một Hội thảo khoa học nhằm tổng kết kinh nghiệm 30 năm giảng dạy học ngoại ngữ và đề ra chiến lược cho giai đoạn mới.

Cho đến nay, Ban tổ chức Hội thảo đã nhận được 36 báo cáo khoa học của các giảng viên cơ hữu và bán cơ hữu trong Khoa. Dự kiến, các báo cáo khoa học đạt tiêu chuẩn sẽ được tập hợp, in thành Kỉ yếu Hội thảo Khoa học (có chỉ số ISSN) với giấy phép xuất bản của một Nhà xuất bản danh tiếng.

  1. 3. Công tác tổ chức, nhân sự

    Năm học 2023 – 2024, khoa Ngoại ngữ đã xây dựng được một đội ngũ gồm 56 cán bộ, giảng viên cơ hữu; 17 giảng viên bán cơ hữu. Trong tổng số 73 cán bộ, giảng viên của khoa Ngoại ngữ có 54 cán bộ, giảng viên có học vị Thạc sĩ; 7 giảng viên có học vị Tiến sĩ; 8 giảng viên có học hàm, học vị PGS. Tiến sĩ và 3 giảng viên là GS. Tiến sĩ.

          Đây chính là đội ngũ nhân lực hùng hậu giúp khoa Ngoại ngữ có đủ tiềm lực cho nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các nhiệm vụ khác trong giai đoạn mới.  

  1. 4. Công tác hợp tác đào tạo

-         - Năm 2024, ngành ngôn ngữ Anh đã cử 1 giảng sang thực tập giảng dạy 1 tuần tại ĐH Alexandru loan Cuza (Rumania) trong khuôn khổ của Dự án Erasmus+ về trao đổi giảng viên của Liên minh châu Âu.

-        Giữa ĐHDL Phương Đông và Học viện Sư phạm KHKT Quảng Tây; Đại học KT Điện tử  Quế Lâm (Trung Quốc) đã kí bản Ghi nhớ Hợp tác (tổng quan) và bản Thoả thuận Hợp tác (chi tiết) vào năm 2024. Trên cơ sở đó khoa Ngoại ngữ đã cử 70 sinh viên sang du học tại hai trường này trong thời gian 5 tháng (Học kì 1 năm học 2023 - 2024).

-        Khoa Ngoại ngữ cũng đã phối hợp với các trường đại học của Đài Loan; Nhật Bản để cử các sinh viên của Khoa sang học tập hoặc thực tập tại các nước đó trong thời gian 1 năm.


Sinh viên đi du học 1 năm tại Học viện Sư phạm KHKT Quảng Tây

  1. 5. Phối hợp hoạt động giữa chính quyền và đoàn thể

Trong năm học 2023 – 2024, cứ 3 tháng một lần, Ban Chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ chủ động họp với đại diện Chi bộ, Công Đoàn và BCH Liên chi Đoàn của Khoa để phối hợp hoạt động. Nhờ vậy, học kì 1 năm học 2023 – 2024, BCH Liên chi đoàn Khoa đã tổ chức thành công Hội chợ ẩm thức Quốc tế 2024 nhằm giới thiệu cho đông đảo cán bộ, sinh viên của trường ĐHDL Phương Đông những món ăn ngon; những phong tục, tập quán có giá trị cũng như những nét đẹp văn hoá truyền thống,… liên quan đến ngôn ngữ của các quốc gia mà sinh viên khoa Ngoại ngữ đang dạy và học.

  

Các tiết mục biểu diễn trong lễ hội văn hóa và ẩm thực quốc tế 2024

          Năm 2024, khoa Ngoại ngữ cùng với trường ĐHDL Phương Đông kỉ niệm 30 năm ngày thành lập. Những thành tích của năm học 2023 – 2024 sẽ là những tiền đề vững chắc để toàn thể cán bộ, giảng viên vươn lân đạt được những thành tích cao hơn nữa trong giai đoạn tới.


TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 81
Số người đã truy cập: 642994