Đăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnĐăng ký xét tuyểnbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trênbanner trên

Thông tin hoạt động

(Cập nhật ngày: 28/3/2016)

THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH LẤY Ý KIẾN NGƯỜI HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY

CỦA GIẢNG VIÊN HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2011-2012

Căn cứ Quyết định số 888/QĐ-ĐHPĐ-ĐBCL ngày 15 tháng 11 năm 2010 Ban hành kèm theo Quy định về việc Lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng thông báo Kế hoạch Lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2011-2012 như sau:

Thời gian: Từ tháng 8 năm 2012 đến tháng 9 năm 2012

TT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN THỰC HIỆN

1

Đăng ký Kế hoạch gửi phòng ĐBCL

Các Khoa/TT

Trước ngày 17/8/2012

2

Tập huấn cho cán bộ tham gia Lấy ý kiến

Phòng ĐBCL

Ngày 20/8/2012

3

Thực hiện Lấy ý kiến sinh viên

Các Khoa/TT

Đến ngày 31/8/2012

4

Nộp phiếu Lấy ý kiến về phòng ĐBCL

Các Khoa/TT

Trước ngày 7/9/2012

5

Nhập dữ liệu

Phòng ĐBCL

Đến ngày 14/9/2012

6

Xử lý kết quả

- Phòng ĐBCL

- Trung tâm TH-TV

Đến ngày 21/9/2012

7

Thông báo kết quả xử lý

Phòng ĐBCL

Đến ngày 28/9/2012

 TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Fax: 024-3784-8512 | Email: tspd@dhpd.edu.vn

Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 107
Số người đã truy cập: 442006