DANG BO - ĐẢNG BỘ
Tài liệu tham khảo học và làm theo phong cách ứng xử của chủ tịch Hồ Chí Minh
(20/8/2018)
Tên bài viết Tài liệu tham khảo học và làm theo phong cách ứng xử của chủ tịch Hồ Chí Minh
Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018
(13/8/2018)
Tài liệu sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2018
Đảng ủy Trường Đại học Phương Đông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII)
(13/1/2017)
Đảng ủy Trường Đại học Phương Đông tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt