VAN BAN CUA BGD DT - VĂN BẢN CỦA BGD & ĐT
Công tác tuyển sinhVăn bản của BGD & ĐT
Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi THPT Quốc gia
(16/5/2016)
Ngày 25 tháng 3 năm 2016, thứ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Vinh Hiển đã ký ban hành văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGDĐT về Quy chế thi THPT Quốc gia
Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
(13/5/2016)
Ngày 29 tháng 4 năm 2016, thứ trưởng Bùi Văn Ga ký ban hành văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT về Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy
Công văn 525/BGDĐT-KTKĐCLGD Về việc tổ chức Kì thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
(13/5/2016)
Ngày 03 tháng 02 năm 2016, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Vinh Hiển ký ban hành công văn 525/BGDĐT-KTKĐCLGD Về việc tổ chức Kì thi THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
Công văn 981/BGDĐT-KTKĐCLGD Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh  ĐH, CĐ  hệ chính quy năm 2016
(13/5/2016)
Ngày 15 tháng 3 năm 2016, thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga đã ký công văn số 981/BGDĐT-KTKĐCLGD Về việc Hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016
Thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
(28/3/2016)
Ngày 16 tháng 12 năm 2015, Bộ trưởng Bộ Giáo Dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận đã ký ban hành thông tư 32/2015/TT-BGDĐT Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục đại học
Thông tư 03  - Sửa đổi bố sung  Quy chế thi Đại học, Cao đẳng 2016
(23/3/2016)
Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký ban hành Thông tư 03 - 2016 - Sửa đổi bố sung một số điều Quy chế thi Đại học, Cao đẳng 2016 hệ chính quy
Thông tư 02 Sửa đổi bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT
(14/3/2016)
Ngày 10 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hiển Vinh đã ký ban hành thông tư 02/2016/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi Trung học phổ thông quốc gia.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website