CAC VAN BAN - CÁC VĂN BẢN
Công tác khảo thíCác văn bản
Các biểu mẫu của công tác khảo thí
(15/8/2017)
Các biểu mẫu của công tác khảo thí
Kết luận của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ về công khai điều kiện ĐBCL GDĐH 70-TB-BGDDT-6.2.2017
(16/3/2017)
Kết luận của Bộ Trưởng Phùng Xuân Nhạ về công khai điều kiện ĐBCL GDĐH 70-TB-BGDDT-6.2.2017
Quyết định về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ thức kỳ thi kết thúc học phần bằng hình thức tự luận
(27/4/2016)
Ngày 26 tháng 4 năm 2016, Hiệu trưởng ký Quyết định 299/QĐ-ĐHPĐ-KT&ĐBCL về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ thức kỳ thi kết thúc học phần bằng hình thức tự luận
Thông báo Hướng dẫn sinh viên đánh trực tuyến hoạt động giảng dạy của GV
(27/4/2016)
Ngày 20 tháng 4 năm 2016, Hiệu trưởng ký ban hành thông báo 278/TB-ĐHPĐ về việc hướng dẫn sinh viên đánh giá trực tuyến hoạt động giảng dậy của giảng viên. Việc đánh giá trực tuyến được áp dụng từ học kỳ 2 năm 2015 - 2016
Công văn về việc thay đổi hình thức thi kết thúc học phần
(25/3/2016)
Để đảm bảo chất lượng công tác thi kết thúc học phần, từ học kỳ 2 năm học 2015-2016 các khoa/ trung tâm muốn thay đổi hình thức thi kết thúc học phần các môn học cần thực hiện theo công văn số 44/ĐHPĐ-KT&ĐBCL ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng.
Công văn về việc điều hành công tác thi kết thúc học phần học kỳ 1 năm học 2015-2016
(25/3/2016)
Thực hiện thông báo số 666/TB-ĐHPĐ-TH, ngày 17 tháng 9 năm 2015 của Phó Hiệu trưởng về việc phân công nhiệm vụ giữa phòng Đào tạo và phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng thông báo tới các đơn vị đào tạo trong toàn trường về công tác tổ chức thi và điều hành thi học kỳ 1 năm học 2015-2016.
Dự thảo Quy định về công tác thi học phần bằng hình thức tự luận
(8/3/2016)
Dự thảo Quy định về công tác thi học phần bằng hình thức tự luận

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website