THONG BAO TUYỂN SINH - THÔNG BÁO TUYỂN SINH
Công tác tuyển sinhThông báo tuyển sinh
Thông báo tuyển sinh liên thông năm 2017
(24/5/2017)
Ngày 28 tháng 03 năm 2017, Hiệu trưởng trường ĐHPĐ ký ban hành thông báo số 201/TB-ĐHPĐ-TS về việc tuyển sinh liên thông năm 2017
Thông báo thu lệ phí xét tuyển với những thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến 2016
(30/6/2016)
Thông báo thu lệ phí xét tuyển với những thí sinh đăng ký xét tuyển trực tuyến 2016
Phiếu đăng ký xét tuyển Đại hoc, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
(30/5/2016)
Phiếu đăng ký xét tuyển Đại hoc, Cao đẳng hệ chính quy năm 2016
Kế hoạch Tổ chức thi tuyển sinh môn Vẽ mỹ thuật năm 2016
(25/4/2016)
Trường Đại học Phương Đông thông báo kế hoạch Tổ chức thi tuyển sinh môn Vẽ mẽ thuật năm 2016. Theo đó, năm 2016 Trường Đại học Phương Đông sẽ tổ chức thi môn Vẽ mỹ thuật cho những thí sinh đăng ký xét tuyển vào ngành Kiến trúc và Quy hoạch vùng và đô thị.
Thông báo tuyển sinh hệ đào tạo liên thông năm 2016
(14/4/2016)
Ngày 11 tháng 4 năm 2016, PGS. TS Vũ Phán, phó Hiệu trưởng Nhà trường ký ban hành thông báo về việc tuyển sinh hệ đào tạo liên thông năm 2016
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016
(31/3/2016)
Thông tin tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2016

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website