CAC VAN BAN - CÁC VĂN BẢN
Công tác đảm bảo chất lượngCác văn bản
Công văn số 06/CV-TT V/v đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT và kiểm định chất lượng CSGD theo TT12/2017
(18/6/2018)
Ngày 11 tháng 06 năm 2018, Trung tâm KĐCLGD - Hiệp hội Các trường ĐHCĐ Việt Nam ban hành công văn số 06/CV-TT, đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT và kiểm định chất lượng CSGD theo TT12/2017.
Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD V/v sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
(31/5/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 769/QLCL-KĐCLGD, sử dụng tài liệu hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH
Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
(31/5/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 768/QLCL-KĐCLGD, hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Công văn số 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
(31/5/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 767/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn đánh giá ngoài cơ sở giáo dục đại học
Công văn số 766/QLCL-KĐCLGD V/v hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
(31/5/2018)
Ngày 20 tháng 4 năm 2018, Cục Quản lý chất lượng ban hành công văn số 766/QLCL-KĐCLGD, hướng dẫn tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học
Thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT ban hành Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
(22/5/2017)
Ngày 19 tháng 05 năm 2017, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Kiểm định GD ĐH TCSP 2017
(16/3/2017)
Kiểm định GD ĐH TCSP 2017
Tài liệu về công tác Tự đánh giá chất lượng nhà trường
(28/3/2016)
Trường Đại học Phương Đông triển khai công tác Tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013
Ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
(22/3/2016)
Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký ban hành Thông 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website