CAC VAN BAN - CÁC VĂN BẢN
Công tác đảm bảo chất lượngCác văn bản
Thông tư Quy định Về kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học
(22/5/2017)
Ngày 19 tháng 05 năm 2017, thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư 12/2017/TT-BGDĐT Quy định về kiểm đinh chất lượng cơ sở giáo dục đại học
Kiểm định GD ĐH TCSP 2017
(16/3/2017)
Kiểm định GD ĐH TCSP 2017
Tài liệu về công tác Tự đánh giá chất lượng nhà trường
(28/3/2016)
Trường Đại học Phương Đông triển khai công tác Tự đánh giá chất lượng nhà trường giai đoạn 2008-2013
Ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
(22/3/2016)
Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký ban hành Thông 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website