THONG TIN HOAT DONG - THÔNG TIN HOẠT ĐỘNG
Công tác khảo thíThông tin hoạt động
Kế hoạch lấy ý kiến người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ 2 năm học 2015-2016
(27/4/2016)
Để triển khai công tác lấy ý kiến trực tuyến của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, Hiệu trưởng ký thông báo 215/TB-ĐHPĐ
Thông báo về việc tổ chức thi kết thúc học phần
(25/3/2016)
Căn cứ kế hoạch học tập học kỳ 1 năm học 2015-2016 dành cho khóa tuyển sinh 2015, ngày 13 tháng 11 năm 2015 Hiệu trưởng đã có thông báo về công tác tổ chức thi kết thúc học phần.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website