PHONG CONG TAC SINH VIEN - PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN
TUYỂN CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN SINH
(3/3/2016)
Năm 2015, Ban tư vấn tuyển sinh trường Đại học Phương Đông đã tổ chức chương trình "Đồng hành tuyển sinh" và thu được những kết quả nhất định. Với mong muốn phát huy tinh thần tình nguyện, đồng hương, hỗ trợ Nhà trường trong công tác quảng bá thông tin tuyển sinh, Ban tư vấn tuyển sinh tiếp tục tổ chức chương trình “Đồng hành tuyển sinh 2016”.
QUY CHẾ HỌC SINH, SINH VIÊN
(18/11/2015)
Quy chế học sinh, sinh viên hiện đang áp dụng cho sinh viên hệ chính quy của trường. Đây là quy chế ban hành kèm theo quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên
(28/10/2015)
Hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên.
Giới thiệu chung - Phòng Công tác Sinh viên Học sinh
(7/11/2014)
Giới thiệu chung Phòng Công tác Sinh viên - Học sinh.

Thông báo quan trọng
Lịch công tác tuần
Chuẩn đầu ra
Ba công khai

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt