TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20 TRA CỨU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN SỚM NĂM 20
V/v Mời tham gia Cuộc thi Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững
Mời tham gia Cuộc thi Giải pháp xanh hướng tới nền kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững
TB v/v triển khai cuộc thi trực tuyến
TB v/v triển khai cuộc thi trực tuyến " tìm hiểu pháp luật về định danh điện tử và dịch vụ công trực tuyến " trên địa bàn phường Yên Hòa
Niêm giám đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu 2022
Niêm giám đội ngũ cán bộ, giảng viên cơ hữu 2022
THÔNG BÁO v/v Thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023
THÔNG BÁO v/v Thu học phí học kỳ I năm học 2022 - 2023
Thông báo v/v thủ tục nhận văn bằng tốt nghiệp, cấp bản sao từ sổ gốc tại trường
Thông báo v/v thủ tục nhận văn bằng tốt nghiệp, cấp bản sao từ sổ gốc tại trường
Thông báo v/v tổ chức học tập học kỳ 2 năm 2021-2022
Thông báo v/v tổ chức học tập học kỳ 2 năm 2021-2022
Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19
Kế hoạch tổng thể của ngành Giáo dục thích ứng với tình hình dịch COVID-19
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022
Thông báo tuyển sinh đi học tại Trung Quốc năm 2022
Điều chỉnh kế hoạch tổ chức học tập kỳ 2 năm 2022
Điều chỉnh kế hoạch tổ chức học tập kỳ 2 năm 2022
Phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (sửa đổi, bổ sung)
Phê duyệt Sổ tay bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19 (sửa đổi, bổ sung)
v/v Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch tết Nguyên đán năm 2022
v/v Đảm bảo trật tự ATGT, PCTP, ANTT dịp tết Dương lịch tết Nguyên đán năm 2022
Chương trình SUSI 2022 - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
Chương trình SUSI 2022 - Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội
ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội - Chương trình Học bổng YSEALI dành cho cán bộ trẻ năm 2022
ĐSQ Hoa Kỳ tại Hà Nội - Chương trình Học bổng YSEALI dành cho cán bộ trẻ năm 2022
Danh sách trúng tuyển ĐH Phương Đông 2021 bằng phương thức xét điểm thi THPT
Danh sách trúng tuyển ĐH Phương Đông 2021 bằng phương thức xét điểm thi THPT
Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh ngày 15/09/2021
Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh ngày 15/09/2021
Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019
Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2019
Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018
Báo cáo khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp năm 2018
THÔNG BAO CỦA HIỆU TRƯỞNG về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
THÔNG BAO CỦA HIỆU TRƯỞNG về việc thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với  ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021
Về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” năm 2021
Thực hiện Chỉ thị số 17/ CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19
Thực hiện Chỉ thị số 17/ CT-UBND về thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19

Trang đầu 12 Trang cuối

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG
Cơ sở 1: 171 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Cơ sở 2: Số 4 Ngõ Chùa Hưng Ký, phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội
 Điện thoại:024-3784-8513 (14/15/16/17/18) | Tuyển sinh: 024.3784.7110 / 09.1551.7110  | Fax: 024-3784-8512 | Email: tuyensinh@phuongdong.edu.vn
Thống kế truy cập
Số người trực tuyến: 83
Số người đã truy cập: 643026