Hướng dẫn làm lại thẻ sinh viên
(Cập nhật ngày: 28/10/2015)
Với mục đích giảm thiểu thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên, Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn cách thức cấp lại thẻ sinh viên. Sinh viên có thể đăng ký cấp lại thẻ sinh viên theo 1 trong 2 cách dưới đây:

- Cách 1: Nhận mẫu đơn đăng ký qua chủ nhiệm lớp (không cần chữ ký xác nhận của chủ nhiệm lớp) hoặc lấy đơn trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên, điền đầy đủ thông tin và nộp lệ phí làm lại thẻ.

- Cách 2: Sinh viên đăng ký qua cổng thông tin điện tử: dhpd.edu.vn (tải hướng dẫn theo file đính kèm)

Lưu ý: Chỉ áp dụng cách thức làm lại thẻ này đối với sinh viên nhập học từ năm 2009 trở lại đây. Đối với các bạn sinh viên nhập học từ năm 2008 trở về trước vẫn áp dụng mẫu cũ (có dán ảnh và có xác nhận của chủ nhiệm lớp).

Huong dan lam lai the

Thông báo quan trọng
Lịch công tác tuần
Chuẩn đầu ra
Ba công khai

Đối tác

Liên kết website

Learning English in Singapore htdt