Ban hành Thông tư Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
(Cập nhật ngày: 22/3/2016)
Ngày 14 tháng 3 năm 2016, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga ký ban hành Thông 04/2016/TT-BGDĐT Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học.

Nội dung chi tiết tải tại đây
Tin cũ hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website